Thứ Ba, 22 tháng 6, 2010

phần mềm bán vàng và cầm đồ
GIỚI THIỆU PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN NỮ TRANG, VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ

Giới thiệu tổng quan về phần mềm

Với phần mềm quản lý bán hàng, các đơn vị đang sử dụng có thể quản lý hơn 10.000 đầu mục mặt hàng, chia thành nhiều nhóm khác nhau (vàng 24K, 18K, SJC, …), trong từng nhóm có thể chia thành nhiều loại mặt hàng khác nhau (nhẫn, lắc, mề đay,…)

Tính năng phần mềm

Là chương trình chạy trên môi trường đa người dùng, một hệ thống bán hàng bao gồm nhiều máy hoạt động song song với nhau. Chương trình có giao diện đồ họa, giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt có dấu rất dễ sử dụng.

Tính bảo mật

Phần mềm có khả năng bảo mật tuyệt đối, muốn đăng nhập chương trình thì phải có mật mã mới vào được. Phần mềm phân ra nhiều nhóm quyền khác nhau, mỗi người vào chương trình chỉ được thực hiện các chức năng mà mình được phép. Ví dụ như nhân viên bán hàng chỉ được phép bán hàng, không được chỉnh sửa tồn kho và xem kết quả hoạt động kinh doanh

Danh mục

Hệ thống danh mục rất đa dạng và phong phú, người sử dụng có thể thay đổi danh mục theo nhu cầu riêng của mình.

Quản lý nhập xuất hàng (mua hàng, bán hàng)

Phần mềm cung cấp giao diện mua hàng, bán hàng rất thuận lợi, dễ sử dụng. Nhân viên không cần nhớ toàn bộ thông tin của mặt hàng, chỉ cần nhập vào một phần của mã hàng thì chương trình sẽ gợi nhớ bằng danh sách xem nhanh. Đơn giá công mua, đơn giá công bán chương trình lấy từ danh mục đã định nghĩa.

In hóa đơn bán hàng hoàn toàn tự động, không phải sử dụng bút mực để ghi.

Quản lý tồn kho

Quản lý tồn kho chi tiết đến từng mặt hàng, có thể in báo cáo tồn kho chi tiết, theo từng nhóm hàng, loại mặt hàng

Hệ thống báo cáo

Phần mềm cung cấp nhiều dạng báo cáo rất đa dạng:

Lượng hàng (số lượng, số cân) bán trong ngày, nhiều ngày. Có thể thống kê theo từng nhân viên bán hoặc nhiều nhân viên bán

Hàng tồn kho: Thống kê lại lượng hàng tồn kho

Doanh thu bán trong ngày, tháng…

Nhiều tính năng khác

Ngoài các tính năng trên, phần mềm vẫn còn nhiều tính năng khác hỗ trợ và nâng cao hoạt động kinh doanh cho các đơn vị kinh doanh nữ trang, có thể mở rộng thêm các tính mới khi có yêu cầu.

Mô tả các tính năng của phần mềm

Quản trị danh mục

Hệ thống các danh mục trong hệ thống gồm các danh mục về nhân viên, mặt hàng, loại vàng, loại mặt hàng, ngoại tệ,

Thao tác nhập hàng và in tem mã vạch

Dưới đây là giao diện nhập hàng vào hệ thống, mỗi mặt hàng sẽ được ấn định một mã số khác nhau để quản lý. Cách đặt mã do cửa hàng quy định (ví dụ vàng 18K sẽ đặt mã bắt đầu bằng ký tự ”C”, 24K bắt đầu bằng ký tự “A”,.. ) Người dùng chỉ cần nhập tên món hàng, chọn các thông số liên quan như loại vàng (18K, 24K,…), loại mặt hàng (bông, dây, lắc,…), trọng lượng của món hàng (trọng lượng này sẽ được nhập tay hoặc được lấy trực tiếp từ bàn cân nếu bàn cân được kết nối với máy tính), số hột, cân hột, tiền công bán và một số thông tin phụ khác (nếu cần).

Sau khi nhập đầy đủ các thông tin, món hàng này sẽ được đưa vào danh sách nhập hàng. Khi hoàn tất danh sách hàng nhập, người dùng sẽ sử dụng nút lệnh để in tem mã vạch, người dùng có thể in theo danh sách mặt hàng được chọn, hoặc in từng con một.

Hoặc tem sẽ được in ngay thời điểm món hàng được nhập, nghĩa là sau thao tác nhập một món hàng, một tem mã vạch cho món hàng đó sẽ được in ra.Thao tác lập hóa đơn bán hàng

Khi bán hàng, nhân viên tạo một phiếu bán hàng mới và nhập vào mã hàng bán thông qua máy quét mã vạch hoặc gõ vào mã của món hàng cần bán, sẽ có danh sách dạng quick view cho người dùng dễ chọn như màn hình bên dưới.


Các thông tin về món hàng sẽ được hiển thị bao gồm trọng lượng, số hột, cân hột, công bán. Phần tổng cộng trị giá hàng mua được hiện thị ở dòng cuối cùng.


Trong trường hợp khách hàng có món hàng đổi, nhân viên sẽ nhập vào trọng lượng món hàng đổi, giá mua,…chương trình sẽ tự động tính số tiền khách hàng cần phải trả. Chương trình còn cho phép nhập vào số tiền giảm giá cho khách hàng trong một số trường hợp đặc biệt. Mọi tính toán đều do chương trình tự động thực hiện và đưa ra kết quả cuối cùng, giúp nhân viên thao tác nhanh hơn và tránh được sai sót trong việc tính toán.Thu mua ngoại tệ

Phần mềm còn cho phép quản lý việc thu mua ngoại tệ của cửa hàng với giá mua, giá bán được lấy từ tỷ giá hiện hành đã được nhập, và nhân viên vẫn có thể nhập lại tỷ giá mua/bán tại thời điểm thao tác. Trong quá trình thao tác, chương trình còn cho phép tìm kiếm lại các hóa đơn cũ một cách dễ dàng.Quản lý cầm đồ

Phần mềm còn hỗ trợ quản lý cầm đồ với lãi suất và cách tính lãi suất do cửa hàng quy địnhMột món đồ sau khi cầm khách hàng có thể đến chuộc hoặc trả lãi, lãi suất sẽ do chương trình tự động tính toán dựa trên công thức tính lãi được cung cấp. Sau thời hạn được định nghĩa (dựa trên định mức của món hàng và thời gian tới hạn), nếu khách hàng không đến chuộc đồ hoặc không trả lãi, cửa hàng sẽ thực hiện thao tác thanh lý món hàng đó.


Khi số tiền lãi được chương trình tính toán và kết xuất trên màn hình, nhân viên vẫn có thể kiểm tra lại thông qua màn hình bên dưới


Quản lý thu chi

Tất cả các mục thu chi trong ngày (thu/chi từ bán/mua vàng, ngoại tệ,…) sẽ được chuyển sang bảng tổng hợp thu chi của ngày. Với các khoản thu chi khác, nhân viên sẽ nhập trực tiếp vào bảng thu chi này.


Quản lý tồn kho

Công việc kiểm kê hàng hóa sẽ được thực hiện thông qua một thiết bị quét mã vạch cầm tay. Sau khi kiểm kê, thiết bị này sẽ được kết nối với máy tính, chương trình sẽ kiểm tra giữa số liệu tồn kho thực tế và số liệu tồn kho được tính toán trong chương trình và sẽ kết xuất ra báo cáo chênh lệch tồn kho.

Kết xuất báo biểu

Chương trình cung cấp một hệ thống báo cáo phong phú, để kết xuất báo cáo, chọn báo biểu cần kết xuất trong trình đơn “Báo biểu”

Một số báo biểu đặc trưng như:

Lượng hàng bán tại một quầy trong một ngày

Lượng hàng bán tại một quầy trong nhiều ngày

Lượng hàng tồn kho hiện tại theo từng quầy và chi tiết từng mặt hàng

Tồn kho của các loại ngoại tệ ở thời điểm hiện tại

Tổng hợp nhập hàng trong ngày hoặc trong một khoảng thời gian được chọn

Ngoài ra, còn một số báo biểu khác được kết xuất trực tiếp khi sử dụng các chức năng đã được trình bày (không nằm trong trình đơn Báo biểu) như:

Tổng hợp các khoản thu trong ngày

Tổng hợp các khoản chi trong ngày

Danh sách các món hàng đang được cầm

Danh sách các món hàng đã chuộc

Danh sách các món hàng đã thanh lý

Danh sách các món hạn quá hạn trả lãi

Danh sách các món hàng đã trả lãi

Và một số báo biểu khác theo yêu cầu của đơn vị

Liên hệ:

Nguyễn Mậu Hiền

0908179469

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét